Ansatt ikon

Rådgivning

Grundig forarbeid

Før vi setter i gang med rådgivningen, må vi først skaffe oss et solid kunnskapsgrunnlag om jobben som skal gjøres. Dette gjør vi ved å gjennomføre en befaring i området og skaffe oss en oversikt over hvilke faktorer som kan spille inn. Her er både teknisk kompetanse og erfaringsbasert kunnskap viktig. Et grundig forarbeid er dermed vel så viktig som den tekniske utførelser av arbeidet. Er området trangt og vanskelig å komme frem i? Skal det heises høyt eller lavt? Hvordan er nærliggende bebyggelse? Her er det flere faktorer en erfaren rådgiver plukker opp og tar med seg inn i rådgivningen.

Våre rådgivere finner løsningen!

Vi i Skoveng Kranservice mener at erfaring er en av de viktigste kvalitetene en rådgiver har. Den aktuelle rådgiveren bør ha et bredt og variert spekter av kompetanse, samtidig som den er oppdatert på hva som finnes av utstyr. En totalkompetanse bestående av praktisk, teknisk og teoretisk kunnskap er avgjørende for å finne de beste løsningene.

Våre rådgivere har et solid kunnskapsgrunnlag, både praktisk, teknisk og teoretisk. De er gode på å finne løsninger i samarbeid med kunden, løsninger som møter kundens behov. Vi mener at det er viktig at kunden hele tiden er oppdatert på hva, hvor, hvordan og når jobben utføres. Å kunne samarbeide med både andre profesjonelle aktører og kunden er dermed også viktig. Dette er vi i Skoveng Kranservice gode på!

Vi har blant annet bistått med å skifte ut deler på konteinerkranene på havna i Oslo. Her måtte det to kraner til for å løfte og holde deler på mellom 30 og 40 tonn, deler som i tillegg befant seg 30 meter over bakken.

Dette er et godt eksempel på hvor viktig det er at både planlegging og HMS er i fokus fra første stund. I enhver god plan inngår solide mengder HMS-arbeid. Våre rådgivere har solid kompetanse på hvordan å best mulig ivareta sikkerheten, både for privatkunder og profesjonelle aktører.

Rett utstyr til jobben

For at et oppdrag skal kunne løses på best mulig måte, er det viktig at man planlegger for hvordan jobben skal gjennomføres. Da trenger man ikke bare rett utstyr, men også kunnskapen om hvilket utstyr som skal brukes. Under befaringen, og i samtale med kunden, finner vi ut hvilke behov som må møtes og under hvilke forhold vi skal møte dem. Trenger man en større mobilkran? Eller trenger man en teleskoptruck? Ved å kartlegge behov, muligheter og utfordringer stiller man godt forberedt når jobben skal utføres. Slik sparer vi kunden for unødige utgifter og bortkastet tid ved å stille med feil utstyr.

Krok ikon

Kontakt oss for rådgivning!

For at et oppdrag skal kunne løses på best mulig måte, er det viktig at man planlegger for hvordan jobben skal gjennomføres. Da trenger man ikke bare rett utstyr, men også kunnskapen om hvilket utstyr som skal brukes. Under befaringen, og i samtale med kunden, finner vi ut hvilke behov som må møtes og under hvilke forhold vi skal møte dem. Trenger man en større mobilkran? Eller trenger man en teleskoptruck? Ved å kartlegge behov, muligheter og utfordringer stiller man godt forberedt når jobben skal utføres. Slik sparer vi kunden for unødige utgifter og bortkastet tid ved å stille med feil utstyr.