Spesialtransport

Frakt av objekter som er større enn det som er tillatt på veiene krever både kompetanse, utstyr, nødvendige dispensasjoner og følgebiler. Noen ganger må man også involvere politi eller veivesen, spesielt hvis det er ekstra mye bredde på lasten. Skoveng Kranservice har lang erfaring innen spesialtransport og vi transporterer alt fra broer for veivesenet, til å hus for privatpersoner. Hos Skoveng har vi uttrekkbare hengere, følgebiler og erfarne sjåfører. 

Vi i Skoveng Kranservice tilbyr en totalpakke innen spesialtransport. Hos oss står kvalitet og sikkerhet i sentrum og vi gjør dermed en grundig befaring i forkant. Vi ser på hva som skal fraktes, gjør oss kjent med ruten vi skal bruke for å transportere det, henter inn nødvendige dispensasjoner og koordinerer med politi eller veivesen hvis nødvendig. Deretter står vi for heising, kjøring og levering, slik at du har én aktør å forholde deg til.

Erfarne sjåfører

Spesialtransport krever at et hvert steg i prosessen fra befaring til levering blir gjort på en trygg og nøyaktig måte. Dette krever god planlegging og erfarne sjåfører. Spesialtransport må gjennomføres i henhold til gjeldende lover og regler. Når det skal transporteres objekter av en slik størrelse, kreves det også mye av sjåførene. De må ha erfaring med en slik type jobb og alltid ha sikkerhet i fokus. Hos Skoveng Kranservice AS har vi sjåfører som har solid kompetanse på slike oppdrag. 

Et godt eksempel på et relevant oppdrag er da vi kjørte seks midlertidige broer i følge opp til Nord-Norge. Broene ble lagt på plass slik at Statkraft kunne kjøre en trafo over, før de så ble demontert og kjørt ned til Østlandet igjen. En slik jobb krever grundig planlegging, god samhandling, dyktige sjåfører og god kjennskap til gjeldende lovverk.

Spesialtransport og HMS

Vegtrafikkloven står i sentrum når vi i Skoveng Kranservice skal gjennomføre en spesialtransport. Vi sørger for at vi alltid forholder oss i henhold til gjeldende lovverk og regler gjennom hele prosessen. Sikkerheten for våre sjåfører, kundens eiendom og andre i trafikkbildet er særdeles viktig og dette krever god planlegging. Derfor sørger vi for å alltid være nøye under befaring, vi kjører den planlagte ruten før vi faktisk gjennomfører transporten og henter alltid inn nødvendige dispensasjoner. Vi involverer også politi eller veivesen hvis lasten tilsier at det er nødvendig.

Vi kan spesialtransport!

Vi i Skoveng har lang erfaring med spesialtransport. Våre sjåfører har bred kompetanse og er blant de beste i bransjen på feltet. Vi gjennomfører både planlegging og gjennomføring av spesialtransport, og søker også de nødvendige dispensasjonene. Dermed trenger du kun å forholde deg til én aktør, i stedet for flere. Vi holder til på Østlandet og dekker hele landsdelen, men kan også bistå på større jobber andre steder i landet.

Du kan kontakt oss både via kontaktskjema på nett og per telefon. Skoveng Kranservice har også en døgnåpen vakttelefon, slik at du kan nå oss når du trenger det. Hos oss er det alltid en kompetent medarbeider som svarer på din henvendelse. 

Har du noen spørsmål om spesialtransport? Ta kontakt for en hyggelig prat!