Sikkerheten først med HMS

Skoveng utfører kranløft med HMS-tiltak

For Skoveng er HMS en hovedprioritet ved alle oppdrag vi utfører. I vår bransje hvor det løftes tunge ting, er sikkerhet alltid viktig ettersom svikt kan få fatale konsekvenser. Våre ansatte vektlegger alltid HMS-tiltak fra start til slutt. Her kan du lese om hvordan vi prioriterer sikkerheten først.

HMS sikring starter på første befaring 

Skoveng har som praksis å tilby gratis befaring før alle oppdrag vi utfører. Befaringer gir oss muligheten til å se hva som kan være faremomenter, ta bilder, og gjøre nødvendige tiltak som kranfører blir nøye informert over før oppdrag. Ved å få belyst alle de forskjellige sidene av et løft, sikrer god planlegging at HMS blir ivaretatt. Alle de involverte blir da også klar over mulige faremomenter. 

Gode rutiner er viktig 

Etter befaring vil kranførerne sette seg inn i informasjon om oppdragstedet, slik at de blir godt forberedt. Et sånt tiltak gjør at kranfører er inneforstått med mulige faremomenter, og raskt kunne starte arbeidet når de ankommer. Vi har årlig en kontroll hvor uavhengige sakkyndige går igjennom alle kranene og utstyret vårt. I tillegg har våre kranførere som daglig rutine å gå igjennom alt av utstyr og kraner før de drar på oppdrag.

God kommunikasjon er viktig for HMS 

Under oppdrag er god kommunikasjon noe av det aller viktigste for å tilrettelegge høy grad av HMS-sikkerhet. På norske bygge- og anleggsplasser har ofte arbeidere forskjellige morsmål, noe som gjør at god og forståelig kommunikasjon er helt avgjørende. For å sikre oss mot eventuelle språkutfordringer, oversetter vi alle sakene våre til polsk og engelsk. Slik sikrer vi at alle de involverte partene på arbeidsstedet er informert og inneforstått med løfteprosessen.

Kommunikasjonsformen som brukes under løft mellom kranfører og montører, har derimot ingen språkhinder. Den foregår med standardiserte håndtegn, og kan være helt avgjørende for å skape trygge operasjoner.

Godt utstyr  

Ved siden av hånddirigering spiller godt utstyr en viktig rolle for HMS og tilrettelegging av god kommunikasjon. Alle mobilkranene er utstyrt med kamera, og gir kranførerne veldig god oversikt under operasjoner. Vi benytter oss også av radioer for å sikre kommunikasjon under hele prosessen. Det kan bli store konsekvenser hvis en radio svikter under et løft, og derfor benytter vi oss kun av radioer av høyeste kvalitet.

Tilpassede tiltak etter risikofaktorene 

I vår bransje finnes det mange risikofaktorer vi må ta hensyn til. Det kan være alt fra grunnsvikt, vind og beferdede områder. Våre ansatte har god erfaring og kompetanse på å håndtere slike faktorer på en profesjonell måte.

Oppstår det grunnsvikt vil våre kranførere benytte seg av stålplater og gode puter, slik at trykket på labben blir fordelt på et mye større areal. For å forhindre ulykker i beferdede områder, sørger vi for å sperre av tilgangen for fotgjengere. Ved enkelte tilfeller vil et løft på offentlige sted kreve en søknad til kommunen. Dette er selvfølgelig noe vi i Skoveng kan hjelpe deg med.

Skoveng prioriterer kurs  

Hos Skoveng er vi opptatt av at våre ansatte alltid skal ha gjennomført nødvendige kurs før oppdrag. Mange av våre kunder stiller nemlig krav til utførelse av kurs for å forstå deres HMS-regler. Vår regel er at vi alltid skal være inneforstått med gjeldene HMS-regler på oppdragssted.

Få trygge løft med Skoveng  

Trenger du et løft utført av kranbil eller mobilkran? Våre ansatte er erfarne og sørger alltid for profesjonelle og trygge løft. I Skoveng setter vi alltid sikkerheten først gjennom gode rutiner og tiltak. Vi hjelper både bedrifter og privatpersoner – ta kontakt i dag for en uforpliktende prat.

Del innlegg: