Kompetanse og fleksibilitet er viktig for Veolia PET Norge

Skoveng på oppdrag hos Veolia PET Norge

Med fokus på resirkulering av plastflasker, etablerte Veolia PET Norge AS et nytt resirkuleringsanlegg i Fetsund i 2020. Skoveng har siden konstruksjonen påbegynte, levert løft med god presisjon og HMS-sikkerheten ivaretatt.  

Siden etableringen av resirkuleringsanlegget i Fetsund, har Skoveng bistått Veolia PET med tunge og lettere løft av alt fra maskiner til maskindeler. Veolia PET Norge AS hadde fra før kjennskap til Skovengs profesjonalitet, kompetanse og erfaringer, så det var aldri noe spørsmål om valget av samarbeidspartner.  

Liten plass gjør presisjon og kompetanse helt avgjørende  

Arbeidet Skoveng bistår med på anlegget foregår innendørs, og ofte under trange omstendigheter. Her spiller kompetansen til Skovengs kranførere en viktig rolle.

– I forbindelse med alt som gjøres på fabrikken er presisjon og kompetanse helt avgjørende. Det er lite plass, og store, tunge komponenter som blir løftet, sier Torben Beck, daglig leder i Veolia PET Norge AS.  

Hver gang det har vært noen vanskelige oppgaver har Skovengs ansatte kommet ut for inspeksjon og bidratt med planlegging. De kan da se hvilken kran som må benyttes, hva som vil være mest effektivt og komme med gode innspill for å sikre god presisjon.

Noe av arbeidet Skovengs ansatte har bistått med har vært løft av en stor trommel, som brukes til sortering av plastflasker. Under trange omstendigheter krevde det to mobilkraner samtidig, for å levere et helt presist løft.  

– Løftet av trommelen gikk veldig bra. Kranførerne var dyktige, og de fungerte flott sammen. Det var et krevende løft, og det gikk som det skulle – bra. De hadde veldig lite plass, så der ble de utfordret litt, men de løste det veldig bra, sier Beck.

God kommunikasjon hele veien  

Under slike oppdrag er det viktig å levere løft av høy presisjon. Det sikres blant annet med god planlegging, kommunikasjon og kompetanse hele veien, noe som også sørger for god HMS på arbeidsplassen.  

– For å sikre presisjon og HMS under monteringer av maskiner og maskindeler, er god kommunikasjon mellom kranfører og montører en viktig faktor, og her er Skoveng dyktige, sier Beck.

Skoveng og Veolia PET Norge har siden dag én hatt et godt samarbeid, noe også Beck påpeker.

– Samarbeidet har vært bra, og er stadig bra. Skovengs kranførere vet hva de gjør, noe som er avgjørende når man gjør tunge løft.

Viktig med god fleksibilitet  

Det er særdeles viktig for Skoveng å kunne tilby høy grad av fleksibilitet ovenfor sine kunder. Dette gjøres blant annet ved å holde døgnåpent og ha gode rutiner for hurtig respons.

– Ofte når man oppdager at noe må løftes, da trenger man hjelp innen rimelig tid. Skoveng er veldig dyktige og stiller opp raskt ved behov, sier Beck.    

Trenger du hjelper med et løft? 

Skoveng hjelper både bedrifter og privatpersoner med utførelse av tyngre løft. Våre dyktige og kompetente ansatte sørger for at jobben utføres profesjonelt og med hensyn til HMS. Trenger du et løft og ønsker en gratis befaring – er det bare å ta kontakt for en uforpliktende prat. 

Del innlegg: